Đóng

09/02/2021

LỊCH CHẠY XE TẾT TÂN SỬU 2021

THÔNG BÁO

        Để tạo thuận lợi cho Quý khách hàng thuận tiện trong việc đi lại trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Công ty Thông báo lịch chạy xe phục vụ trong dịp Tết cụ thể như sau:DSC_1894

⇒Ngày 12/02/2021 (Tức ngày mồng 1 Tết): Tất cả các tuyến xe của Công ty nghỉ hoạt động

⇒Ngày 11, 13, 14/02/2021 (Tức ngày 30, mồng 2, 3 Tết): Cụ thể là:

1.TUYẾN BẮC GIANG ⇔ MỸ ĐÌNH

GIỜ XUẤT BẾN XE BẮC GIANG GIỜ XUẤT BẾN XE MỸ ĐÌNH

6h; 7h; 8h; 9h; 9h40; 10h 11h;

12h; 13h; 14h; 15h40; 16h

8h40; 9h40; 10h40; 11h40; 12h20; 12h40

13h40; 14h40; 15h40; 16h40; 17h20; 18h

2.TUYẾN BẮC GIANG⇔YÊN NGHĨA

GIỜ XUẤT BẾN XE BẮC GIANG GIỜ XUẤT BẾN XE YÊN NGHĨA

6h; 7h; 7h30; 8h; 8h30; 9h; 10h

11h; 12h; 13h; 14h; 14h30; 15h; 15h30

8h30; 9h30; 10h; 10h30; 11h; 11h30; 12h30

13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h20; 17h40

3.TUYẾN LỤC NGẠN ⇔ GIA LÂM

GIỜ XUẤT BẾN LỤC NGẠN GIỜ XUẤT BẾN GIA LÂM

6h; 6h30; 7h; 7h20; 7h30

7h40; 8h; 8h10; 8h30; 8h40;

8h50; 9h; 9h10; 9h55; 10h30;

11h15; 11h45; 12h12h30; 12h45

13h10; 13h20; 13h40; 14h; 14h20

14h40; 15h; 15h20; 15h50; 16h

8h35; 9h10; 9h30; 9h50; 10h

10h10; 10h30; 10h45; 11h; 11h10

11h20; 11h30;11h40; 13h20; 13h30

14h; 14h20; 14h45; 15h 10; 15h30

15h50; 16h; 16h20; 16h40; 17h

17h20; 17h40; 18h; 18h15; 18h30

4.TUYẾN CẦU GỒ ⇔ GIA LÂM

GIỜ XUẤT BẾN LỤC NGẠN GIỜ XUẤT BẾN GIA LÂM

6h; 6h30; 7h; 7h30; 8h; 8h30

9h30; 10h; 11h; 12h; 13h; 13h30;

14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30

6h40; 7h20; 8h10; 8h50; 9h10; 9h50

10h10; 10h50; 11h10; 12h10; 12h40; 13h40

14h50; 15h50;16h10; 16h50; 17h10; 17h50

5.TUYẾN NHÃ NAM ⇔ GIA LÂM

GIỜ XUẤT BẾN NHÃ NAM GIỜ XUẤT BẾN GIA LÂM

6h30; 7h; 7h30; 8h; 8h30; 9h

9h30; 10h; 10h30; 11h30; 12h; 12h30;

13h; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30

9h; 9h30; 10h; 10h30; 11h; 11h30

12h; 12h30; 13h; 14h; 14h30; 15h

15h30; 16h; 16h30; 17h; 17h30; 18h

6.TUYẾN NHÃ NAM⇔ MỸ ĐÌNH

GIỜ XUẤT BẾN NHÃ NAM GIỜ XUẤT BẾN XE MỸ ĐÌNH

6h30; 7h30; 8h; 8h30; 9h; 9h30

10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h

14h30; 15h; 15h30

9h; 10h; 10h30; 11h; 11h30; 12h; 13h

14h; 15h; 16h; 16h30; 17h; 17h30; 18h

7.TUYẾN BẮC GIANG ⇔ SƠN ĐỘNG

GIỜ XUẤT BẾN XE BẮC GIANG GIỜ XUẤT BẾN XE SƠN ĐỘNG

6h; 6h20; 6h40; 7h; 7h20; 7h40

8h; 8h20; 8h40; 9h; 9h20;

9h40; 10h; 10h20; 10h40; 11h

11h20; 11h40; 12h; 12h20; 12h40 13h

13h20; 13h40; 14h; 14h20; 14h40;

15h; 15h20; 15h40; 16h; 16h20;

16h40; 17h

6h; 6h20; 6h40; 7h; 7h20; 7h40

8h; 8h20; 8h40; 9h; 9h20;

9h40; 10h; 10h20; 10h40; 11h

11h20; 11h40; 12h; 12h20; 12h40 13h

13h20; 13h40; 14h; 14h20; 14h40; 15h;

15h20; 15h40; 16h; 16h20; 16h40; 17h

8.TUYẾN BẮC GIANG ⇔ CẦU GỒ

GIỜ XUẤT BẾN XE BẮC GIANG

GIỜ XUẤT BẾN XE CẦU GỒ

6h30; 7h; 8h; 8h30; 9h30; 10h

11h ; 11h30; 12h30; 13h; 14h

14h30; 15h30; 16h; 17h; 17h30

6h30; 7h; 8h; 8h30; 9h30; 10h

11h;11h30; 12h30; 13h; 14h

14h30; 15h30; 16h; 17h; 17h30

9.TUYẾN BẮC GIANG ⇔ LỤC NGẠN

GIỜ XUẤT BẾN XE BẮC GIANG GIỜ XUẤT BẾN XE LỤC NGẠN

6h30; 7h10; 7h50; 8h30

9h50; 10h30; 11h30; 12h30

13h50; 14h30; 15h10; 15h50

6h30; 7h10; 8h10; 8h50

9h30; 10h10; 12h; 12h40

13h30; 14h; 15h30; 16h10

        Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy thời gian chạy xe có thể có thay đổi so với lịch trên. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xin liên hệ Mr Trung 0912 433 082 hoặc Mr Quang 0912 889 089.

        Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Kính Chúc Quý khách hàng một năm mới

An Khanh – Thịnh Vượng và Bình An

Kinh doanh vận tải Related