Đóng

17/06/2020

GIÁ VÉ XE KHÁCH – BUS

 Căn cứ vào tình hình thực tế và giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian qua. Nhằm phục vụ Quý khách hàng tốt nhất, bảo đảm cân đối nguồn tài chính của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ…

Web

        Từ ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang có điều chỉnh giá vé một số chặng, tuyến của Công ty đang phục vụ. Cụ thể như sau:

1.Tuyến  Bắc Giang ↔ Cầu Gồ

Bắc Giang ↔ Cầu Gồ 30.000 đồng
Bắc Giang ↔ Cao Thượng 20.000 đồng
Cao Thượng ↔ Cầu Gồ 20.000 đồng

2. Tuyến Chũ (Lục Ngạn) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)

Chũ  ↔ Gia Lâm 75.000 đồng
Chũ ↔ Bắc Giang 45.000 đồng
Chũ ↔ Bắc Ninh 55.000 đồng
Bắc Giang ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Gia Lâm 60.000 đồng
Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Bắc Ninh 40.000 đồng
Vé chặng (Đồi Ngô đi Chũ, TP Bắc Giang) 20.000 đồng

3.Tuyến Bắc Giang ↔ Yên Nghĩa (Hà Đông)

Bắc Giang ↔ Yên Nghĩa (Hà Đông) 65.000 đồng
Bắc Giang ↔ BigC Thăng Long 55.000 đồng
Bắc Giang ↔ Cầu Thanh Trì 40.000 đồng
Bắc Ninh ↔ Yên Nghĩa 45.000 đồng

4.Tuyến Cầu Gồ (Yên Thế) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)

Cầu Gồ ↔ Gia Lâm 65.000 đồng
Bố Hạ ↔ Gia Lâm 50.000 đồng
Bắc Giang ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
Bố Hạ ↔ Quang Châu 40.000 đồng
Cầu Gồ ↔ TP Bắc Giang 30.000 đồng

5.Tuyến Bắc Giang ↔ Mỹ Đình (Hà Nội)

Bắc Giang ↔ Mỹ Đình 65.000 đồng
Bắc Giang ↔ T.trấn Chờ (Yên Phong) 35.000 đồng
Bắc Ninh ↔ Mỹ Đình 35.000 đồng

6.Tuyến Nhã Nam (Tân Yên) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)

Nhã Nam ↔ Gia Lâm 60.000 đồng
Cao Thượng ↔ Gia Lâm 55.000 đồng
Nhã Nam ↔ Bắc Ninh 45.000 đồng
Bắc Giang ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
Nhã Nam ↔ Bắc Giang (Cầu vượt Song Khê) 30.000 đồng
Vé chặng 20.000 đồng

7.Tuyến Nhã Nam (Tân Yên) ↔ Mỹ Đình (Hà Nội)

Nhã Nam ↔ Mỹ Đình 60.000 đồng
Nhã Nam ↔ Hiệp Hòa 18.000 đồng
HIệp Hòa ↔ Mỹ Đình 50.000 đồng
Cầu Vát ↔ Mỹ Đình 30.000 đồng
Hiệp Hòa ↔ Phố Nỉ (Sóc Sơn) 15.000 đồng
Nhã Nam ↔ Phố Nỉ 33.000 đồng

8.Tuyến Bắc Giang ↔ Sơn Động

Bắc Giang ↔ Sơn Động 65.000 đồng
Bắc Giang ↔ Biển Động 55.000 đồng
TT Đồi Ngô ↔ Sơn Động 55.000 đồng
Bắc Giang ↔ Chũ 38.000 đồng
Chũ ↔ Sơn Động 38.000 đồng
TT Đồi Ngô  ↔ Biển Động 38.000 đồng
Bắc Giang ↔ TT Đồi Ngô 20.000 đồng
TT Đồi Ngô ↔ Chũ 20.000 đồng
Chũ ↔ Biển Động 20.000 đồng
Biển Động ↔ Sơn Động 20.000 đồng

9.Tuyến Bắc Giang ↔ TT Chũ (Lục Ngạn)

Bắc Giang ↔TT Chũ 38.000 đồng
Bắc Giang ↔ TT Đồi Ngô 20.000 đồng
TT Đồi Ngô ↔ TT Chũ 20.000 đồng

10.Tuyến Bắc Giang ↔ TT Mẹt (Hữu Lũng, Lạng Sơn)

Bắc Giang ↔TT Mẹt (Lạng Sơn) 40.000 đồng
Bắc Giang ↔ TT Kép (Lạng Giang) 25.000 đồng
TT Kép (Lạng Giang) ↔ TT Mẹt 25.000 đồng

       Vậy, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang xin thông báo đến Quý khách hàng được biết và vui vẻ cùng đồng hành,  cùng chia sẻ với Công ty chúng tôi. Khi cần thông tin chi tiết cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ theo số 02043 854 245 hoặc Mr Trung 0912 433 082; Mr Quang 0912 428 448

Xin cám ơn Quý khách đã đang và sẽ đồng hành cùng Công ty trên mọi nẻo đường

Kính chúc Quý khách hàng Thượng Lộ – Bình An 

Kinh doanh vận tải Related