Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

CHO THUÊ XE

Địa chỉ: Số 167, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại: +84 204 3854 245

Số hotline: 0912 433 082

Email: Phongkinhdoanh@xekhachbacgiang.com.vn

Website:xekhachbacgiang.com.vn