Đóng
Web

GIÁ VÉ XE KHÁCH – BUS

 Căn cứ vào tình hình thực tế và giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian qua. Nhằm phục vụ Quý khách hàng tốt nhất, bảo đảm cân đối nguồn […]

17/06/2020 Quản Trị

10 ghe

DU LỊCH NĂM 2020

Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang (Công ty) xin kính chào Quý Khách         Sau khi đại dịch Covid – 19 đã được Chính phủ […]

08/05/2020 Quản Trị