Đóng

Giới thiệu

Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang (BJC) là Công ty Cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Được thành lập năm 1999, tiền thân là Công ty vận tải hành khách Bắc Giang và là Công ty đầu tiên trong tỉnh chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp.

Sau gần 20 năm chuyển đổi và phát triển, đến nay vốn điều lệ của Công ty tăng lên 50 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn điều lệ trên đều do Cán bộ công nhân viên trong Công ty đóng góp. Công ty hiện có 14 đơn vị thành viên trực thuộc, tổng số cán bộ công nhân viên kể cả thuê theo thời vụ, thuê ngoài khoảng 500 người. Trong đó số lao động nữ 62 người.[…]

Bạn cần thuê xe

Liên hệ với chúng tôi để được giá tốt