Đóng

29/01/2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023

          Sáng ngày 26/01/2018, tại Hội trường lớn của Công ty đã diễn ra Đại hội cổ đông lần thứ 20, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại Đại hội cổ đông lần này sẽ bầu ra thành viên hội Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023.

          Trước khi Đại hội diễn ra, toàn thể Ban lãnh đạo cùng các cổ đông dự Đại hội làm lễ Chào cờ.

DSC_3291

          Tổng số cổ đông trong toàn Công ty là 210 tương ứng với 400.046 cổ phần. Tổng số cổ đông đến tham dự tại Đại hội là 112 cổ đông, tương ứng với 391 138 cổ phần chiếm 97,78%. Số cổ đông còn lại không tham dự được đều có ủy quyền cho người khác tham dự. Với số lượng cổ đông tham dự và cổ phần tham gia – Đại hội cổ đông lần thứ 20 đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

DSC_3298

Ông Nguyễn Mạnh Tuân – Trưởng phòng TCHC điều hành Đại hội

          Tại Đại hội, Ông Nguyễn Mạnh Tuân  – Ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 điều hành Đại hội đồng thời thông qua chương tình làm việc của Đại hội để các cổ đông nắm rõ. Để Đại hội diễn ra theo đúng điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty. Thay mặt cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước, Ông Nguyễn Mạnh Tuân đề nghị các Cổ đông bầu ra Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

          Do Đại hội lần này trùng với việc bầu ủy viên Hội đồng Quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 nên sau khi bầu ra được Đoàn Chủ tịch, Thu ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa mới trình Đại hội. Với 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 được các cổ đông tín nhiệm cao đề cử gồm các Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Ông Nguyễn Ngọc Dương, Bà Ngô Thị Hồng, Ông Nguyễn Mạnh Tuân, Ông Nguyễn Trần Trung. Ban kiểm soát được các cổ đông tín nhiệm đề cử gồm: Ông Trịnh Văn Điền, Bà Đoàn Thị Thu Hà, Bà Phí Thị Nhinh.

DSC_3324

Ông Bùi Anh Quang đại diện ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu

          Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Bùi Anh Quang đọc biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Tổng số phiếu phát ra là 186, thu về 186 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0. Kết quản kiểm phiếu bầu các Ủy viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được các ổ đông đồng ý 100%.

DSC_3354

Ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội

DSC_3358

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 ra mắt Đại hội

          Thông qua Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội lần này.

DSC_3361

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đọc báo cáo tại Đại hội

          Sau khi nghe đại diện HĐQT Công ty đọc báo cáo kết quả sản suất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản suất kinh doanh của Công ty năm 2018 để trình Đại hội. Các cổ đông đều nhất trí cao với định hướng của Công ty năm 2018. Tại Đại hội có một số ý kiến tham luận.

DSC_3347

Ông Nguyễn Ngọc Dương – Phó TGĐ đại kiện khối đào tạo – xây dựng cơ bản

DSC_3340

Ông Nguyễn Trọng Tâm – Phó Tổng giám đốc đại diện cho Kinh doanh vận tải

DSC_3337

Ông Phạm Văn Tiến – Đại diện cho khối Xăng dầu

DSC_3328

Bà Phí Thị Nhinh – Đại diện Ban kiểm soát

          Sau khi nghe các ý kiếm tham luận tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Dũng  – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới đại diện Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu và xin cám ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông. Mục tiêu cuối cùng của các đơn vị kinh doanh đều hướng đến lợi nhuận.

DSC_3363

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời một số ý kiến tham luận tại Đại hội

          Một số ý kiến đã được Ban lãnh đạo trả lời trực tiếp tại Đại hội, còn một vài ý kiến, HĐQT sẽ họp lại và đưa ra những giải đáp, giải pháp phù hợp nhất với thời buổi hiện tại. Qua Đại hội này, Ông xin gửi lời cám ơn tới toàn thể các cổ đông đã tin tưởng, đã bầu cá nhân Ông và các ủy viên HĐQT khóa cũ tái đắc cử khóa mới. Với cương vị là người đứng đầu Công ty, Ông cam kết với các ổ đông sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn nữa, một số dự án mới Công ty sẽ cố gắng đưa vào hoạt động đầu quý 3 năm 2018. Phấn đấu thu nhập của Cán bộ công nhân viên, cổ đông tăng đều trong các năm. Nhân dịp Tết đến, xuân về, Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Ông Nguyễn Ngọc Dũng xin gửi lời chúc An Khang – Thịnh vượng đến toàn thể cổ đông và gia đình.

Một số hình ảnh về Đại Hội

DSC_3348

DSC_3319

DSC_3366

Bà Đoàn Thị Thu Hà đọc Nghị quyết Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tin tức Related