Đóng

28/01/2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 21

        Ngày 25/01/2019, Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 21. Đến tham dự với Đại hội, ngoài các cổ đông đang công tác tại Công ty còn có các cổ đông vẫn còn nắm giữ cổ phần nhưng đã nghỉ hưu.

DSC_3690

        Tính đến ngày 31/12/2018, Công ty có 207 cổ đông, tại Đại hội lần này có trên 100 cổ đông tham dự, chiếm 70% cổ phần trong Công ty. Qua đó đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

DSC_3686

        Điều hành tại Đại hội, Ông Nguyễn Mạnh Tuân – Thành viên hội đồng quản trị đã đọc khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua các  thời kì. Từ khi chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần đến nay.

        Đại diện Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Qua đó, các ổ đông nắm được cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

DSC_3692

        Cụ thể, theo kế hoạch đề ra tại Đại hội lần thứ 20 (đầu năm 2018) các chỉ tiêu đặt ra đầu đạt và vượt. Cụ thể doanh thu năm 2018 đạt 587 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 tỉ đồng. Thu nhập của người lao động trung bình 10 triệu đồng/ tháng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 500 lao động. Nộp ngân sách 7,5 tỷ đồng.

DSC_3683

        Kế hoạch năm 2019, Công ty đề ra các chỉ tiêu phải đạt và cố gắng tăng tối thiểu 10% so với năm 2018. Một số dự án đang làm trong năm 2018, phấn đấu 2019 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng như việc mở rộng trường TCN Xương Giang, bãi đỗ xe tĩnh tại KCN Vân Trung huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang…

DSC_3682

        Cuối Đại hội, thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Ngọc Dũng gừi lời chúc Tết thân mật tới toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình có một năm mới Vui vẻ – Hạnh phúc – An Khang – Thịnh Vượng.

 

Tin tức Related