Đóng

09/02/2018

LỊCH CHẠY XE PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN

          Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về. Việc đi lại của hành khác bằng xe khách trước và sau Tết đều tăng cao. Nhằm cung cấp thông tin tới Quý khách hàng của Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang nắm được giờ và lịch trình chạy xe cụ thể. Công ty trân trọng thông báo và cung cấp thông tin các tuyến xe của Công ty chạy phục vụ nhu cầu đi lại trước, trong và sau dịp Tết cụ thể như sau:

        1. Thời gian trước Tết tính đến ngày 14/02/2018 (tức ngày 29/12 Âm Lịch) và thời gian sau Tết tính từ ngày 19/02/2018,  không có sự thay đổi về giờ và số chuyến chạy trong ngày mà vẫn giữ nguyên như ngày bình thường.

DSC_VIP

        2.Ngày 16/02/2018 (tức ngày mồng 1 Tết) Toàn bộ các tuyến xe của Công ty ngừng hoạt động.

        3.Ngày 15, 17, 18 tháng02 năm 2018 (tức ngày 30, 02, 03 Tết), các tuyến của Công ty hoạt động 50% số xe so với ngày thường. Cụ thể thời gian chạy các tuyến như sau:

        – Tuyến Bắc Giang – Chũ: Mỗi ngày 04 xe chạy 3 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Bắc Giang: 6h30; 7h10; 7h50;  8h10 9h50; 10h30;  11h10; 11h50;13h50;14h10; 14h50; 15h30

Giờ  suất bến tại bến xe Lục Ngạn: 8h158h55; 9h35; 10h1511h35; 12h35; 13h15; 13h55; 15h35; 15h55; 16h35

        – Tuyến Chũ – Gia Lâm: Mỗi ngày 12 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Lục Ngạn: 6h00; 6h30; 7h00; 7h20; 7h40; 8h00; 8h10; 8h30; 8h50; 9h10; 9h55; 10h30; 11h15; 11h45; 12h30; 12h45; 13h10; 13h30; 14h10; 14h30; 15h10; 15h50; 16h00

Giờ  suất bến tại bến xe Gia Lâm: 8h35; 9h00; 9h30; 9h50; 10h15; 10h30; 10h45; 11h00; 11h20; 11h40; 13h20; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h20; 15h40; 16h00; 16h20; 16h40; 17h00; 17h40; 18h20;  18h30

       – Tuyến Chũ – Gia Lâm (VIP): Mỗi ngày 03 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Lục Ngạn: 7h00; 8h00; 9h00; 12h00; 13h00; 14h00

Giờ  suất bến tại bến xe Gia Lâm: 9h30; 10h30; 11h30; 14h30; 15h30; 16h30

      – Tuyến Bắc Giang – Sơn Động: Mỗi ngày 17 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Bắc Giang: Chuyến đầu: 6h00; chuyễn cuối 17h00; Mỗi chuyến cách nhau 20 phút

Giờ  suất bến tại bến xe Sơn Động: Chuyến đầu: 6h00; chuyễn cuối 17h00; Mỗi chuyến cách nhau 20 phút

     – Tuyến Nhã Nam – Gia Lâm: Mỗi ngày 09 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Nhã Nam: Chuyến đầu 6h30; chuyến cuối 15h30; Mỗi chuyến cách nhau 30 phút

Giờ  suất bến tại bến xe Gia Lâm: Chuyến đầu 9h00; chuyến cuối 18h00; Mỗi chuyến cách nhau 30 phút

     – Tuyến Bắc Giang – Hà Đông: Mỗi ngày 07 xe chạy 02 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Bắc Giang:

6h00; 7h00; 7h30; 8h00; 8h30; 9h00; 10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 14h30; 15h00; 15h30

Giờ  suất bến tại bến xe Yên Nghĩa:

8h30; 9h30; 10h00; 10h30; 11h00; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h00; 17h20; 17h40

      – Tuyến Bắc Giang – Mỹ Đình: Mỗi ngày 06 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Bắc Giang: 6h00; 7h00; 8h00; 9h00; 9h40; 10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00

Giờ  suất bến tại bến xe Mỹ Đình: 8h40; 9h40; 10h40; 11h40; 12h20; 12h40; 13h40; 14h40; 15h40; 16h40; 17h20; 18h00

     – Tuyến Bắc Giang – Cầu Gồ: Mỗi ngày 05 xe chạy 4 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Bắc Giang:

6h30; 7h00; 7h30; 8h00; 8h30; 9h30; 10h00; 10h30; 11h00; 12h00; 13h00; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h30; 16h00

Giờ  suất bến tại bến xe Cầu Gồ:

8h00; 8h30; 9h00; 9h30; 10h00; 11h00; 12h00; 12h30; 13h00; 13h30; 14h30; 15h00; 15h30; 16h00; 16h30; 17h00; 17h30

      – Tuyến Nhã Nam – Mỹ Đình: Mỗi ngày 07 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Nhã Nam:

6h30; 7h30; 8h00; 8h30; 9h00; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h30

Giờ  suất bến tại bến xe Mỹ Đình:

9h00; 10h00; 10h30; 11h00; 11h30; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 16h30; 17h00; 17h30; 18h00

      – Cầu Gồ – Gia Lâm: Mỗi ngày 09 xe chạy 2 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Cầu Gồ:

6h00; 6h30; 7h00; 7h308h00; 8h30; 9h30; 10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h30; 16h00; 16h30

Giờ  suất bến tại bến xe Gia Lâm:

6h40; 7h20; 8h10; 8h50; 9h10; 9h50; 10h10; 10h50; 11h10; 12h10; 12h40; 13h40; 14h50; 15h50; 16h10; 16h50; 17h10; 17h50

     – Bắc Giang – Mẹt : Mỗi ngày 03 xe chạy 4 chuyến/xe/ngày

Giờ  suất bến tại bến xe Bắc Giang: 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30

Giờ  suất bến tại bến xe Hữu Lũng: 7h00; 8h00; 9h00; 10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 16h45; 17h45

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: Mr Trung 0912 433 082/Mr Quang 0912 428 448

 Kính chúc Quý khách Thượng Lộ Bình An

Kinh doanh vận tải Related