Đóng

25/03/2020

GIẢM SỐ CHUYẾN VẬN CHUYỂN DO DỊCH COVID -19

DSC_2680

          Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng thuận lợi trong việc đi lại bằng xe ô tô và nắm được thời gian xe chạy trong thời gian dịch bệnh do dịch Covid – 19. Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang xin thông báo tới Quý Khách hàng số lượng chuyến và giờ chạy xe một số tuyến mà Công ty đang khai thác và có sự thay đổi cụ thể như sau:

A. Tuyến vận tải hành khách cố định

1. Tuyến Bắc Giang – Mỹ Đình giảm từ 18 chuyến/ngày xuống còn 10 chuyến/ngày

Giờ xuất bến xe Bắc Giang: 7h; 8h; 9h; 10h; 11h; 13h; 14h; 15h; 16h; 17h.
Giờ xuất bến xe Mỹ Đình: 6h40; 7h40; 9h40; 10h40; 11h40; 12h40; 13h40; 15h40; 16h40; 17h20

2. Tuyến Bắc Giang – Yên Nghĩa giảm từ 24 chuyến/ngày xuống còn 12 chuyến/ngày

Giờ xuất bến Bắc Giang 6h; 7h; 8h; 9h; 10h; 11h; 12h; 13h; 14h; 15h; 16h; 17h
Giờ xuất bến Yên Nghĩa 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30

3. Tuyến Lục Ngạn – Gia Lâm giảm từ 57 chuyến/ngày xuống còn 35 chuyến/ngày

Giờ xuất bến Lục Ngạn 4h30; 4h50; 5h10; 5h30; 5h40; 6h30; 7h20; 7h30; 7h40; 8h10; 8h30; 8h40; 8h50; 9h20; 9h30; 10h20; 10h45; 11h00; 11h30; 11h45; 12h45; 13h00; 13h20; 13h30; 13h50; 14h10; 14h20; 14h45; 15h10; 15h20; 16h15; 16h30; 16h50; 17h00
Giờ xuất bến xe Gia Lâm 5h40; 6h00; 6h20; 7h00; 7h40; 8h00; 8h10; 8h30; 9h20; 9h50; 10h00; 10h15; 10h45; 11h00; 11h10; 11h20; 11h40; 12h40; 13h10; 13h50; 14h10; 14h20; 14h45; 15h20; 15h40; 16h00; 16h10; 16h40; 16h50; 17h00; 17h20; 17h40; 17h50; 18h00; 18h15

4. Tuyến Cầu Gồ- Gia Lâm giảm từ 32 chuyến/ngày xuống còn 12 chuyến/ngày

Giờ xuất bến xe Cầu Gồ 4h30; 5h20; 6h00; 6h40; 7h20; 8h00; 8h40; 9h00; 9h20; 9h40; 10h00; 10h30; 11h00; 12h00; 13h00; 13h40; 14h20; 15h00; 15h40; 16h00; 16h20; 16h40
Giờ xuất bến xe Gia Lâm 6h00; 6h20; 6h40; 7h00; 7h20; 8h10; 8h50; 9h30; 10h10; 10h50; 11h40; 12h10; 12h40; 13h10; 13h40; 14h10; 14h30; 15h10; 15h30; 16h30; 17h10; 17h50

B. Tuyến xe chạy dạng BUS

1. Tuyến Bắc Giang – Cầu Gồ giảm từ 32 chuyến/ngày xuống còn 20 chuyến/ngày

Giờ xuất bến xe Bắc Giang 6h00; 6h30; 7h00; 7h30; 8h00; 9h00; 9h30; 10h00; 10h30; 11h00; 12h00; 13h00; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h30; 16h00; 16h30; 17h00
 Giờ xuất bến xe Cầu Gồ  6h00; 6h30; 7h30; 8h00; 8h30; 9h00; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h00; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h30; 16h00; 16h30; 17h00; 17h30

2. Tuyến Bắc Giang – Hữu Lũng (Mẹt) giảm từ 20 chuyến/ngày xuống còn 12 chuyến/ngày

Giờ xuất bến xe Bắc Giang 6h00; 7h00; 8h00; 9h00; 10h00; 11h00; 12h15; 13h15; 14h15; 15h30; 16h15; 17h15
Giờ xuất bến xe Hữu Lũng 6h00; 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 17h00

Vậy, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang kính báo để Quý khách hàng được biết. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/5/2020.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Mr Quang 0912 428 448; Mr Trung 0912 433 082

Kính chúc Quý khách hàng Mạnh khỏe – Hạnh phúc và An toàn trên mọi chuyến đi.

Kinh doanh vận tải Related