ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19

Email In PDF

       ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19

          Sáng ngày 23/01/2017, tại trụ sở chính của Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 19. Đến dự với đại hội có 129 cổ đông chiếm 90% số cổ đông hiện có, số cổ đông còn lại không tham dự được đã làm giấy ủy quyền theo đúng quy định.

          Trước khi đại hội diễn ra, Đội văn nghệ của Công ty đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại Hội.

          Một số hình ảnh chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội:

alt

alt

alt

alt

 Ông Nguyễn Mạnh Tuân - thành viên HĐQT điều hành tại hội nghị

          Tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh hoanh của Công ty trong năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017. Qua đó đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua và đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

alt

 Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội

          Cũng tại Đại hội làn này, Bà Phí Thị Nhinh - Đại diện ban kiểm soát đã đọc báo cáo trước cổ đông, Đại hội về các hoạt động giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016. Kết quả cho thấy, các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng các qui định trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 18.

alt

          Tại Đại hội lần này, có một số ý kiến tham luận của Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty tham gia phát biểu, xây dựng ý kiến, đề xuất với Đại hội. Đại diện Trường TCN Xương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Dương - Hiệu trưởng nhà trường nêu ý kiến cần cải tổ cách thức kinh doanh, kinh doanh theo hướng hiện đại nhất là đối với linh vực kinh doanh xăng dầu với phương châm "Ta phải đi tìm khách hàng chứ không để khách hàng tìm ta".

          Kết luận tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của Cổ đông đóng góp, qua đó một số ý kiến của Cổ đông phát biểu tại Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị họp bàn và đưa ra trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp Tết đến, xuân về, Ông gửi lời chúc tới toàn thể cổ đông và gia đình có một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

alt

Ông Nguyễn Ngọc Dương - Hiệu trưởng trường TCN Xương Giang phát biểu tại Đại hội

alt

 Ông Phạm Văn Tiến - Của hàng phó CHXD số 7 phát biểu tại Đại hội

alt

Ông Bùi Anh Quang - Phụ trách Đội xe 1 phát biểu tại Đại hội

alt

Bà Đoàn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết của Đại hội lần thứ 19

Một số hình ảnh tại Đại Hội

alt

 

alt

 

alt

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: