Thông báo thay đổi giá vé chạy xe

Email In PDF

                                            THÔNG BÁO

        VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ VÉ MỘT SỐ TUYẾN CHẠY CỐ ĐỊNH

 

 

Nhằm nâng cao "Chất lượng dịch vụ" và bảo đảm quyền lợi cho Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ chất lượng cao của Công ty. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Công ty điều chỉnh giá xe một số tuyến xe chạy tuyến cố định. Cụ thể như sau:

*Tuyến Chũ (Bến xe Lục Ngạn) ↔ Bến xe Gia Lâm

- Giá xe toàn tuyến Chũ ↔ Gia Lâm 60.000 đồng
- Giá vé chặng Chũ ↔ TP Bắc Giang 30.000 đồng
- Giá vé chặng Chũ ↔ Bắc Ninh 45.000 đồng
- Giá vé chặng Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Gia Lâm 45.000 đồng
- Giá vé chặng Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Bắc Ninh 35.000 đồng
- Giá vé chặng TP Bắc Giang ↔ Gia Lâm                                          35.000 đồng

*Tuyến Bến xe Cầu Gồ (Yên Thế) Bến xe Gia lâm

- Giá vé toàn tuyến Cầu Gồ ↔ Gia Lâm 55.000 đồng
- Giá vé chặng Cầu Gồ ↔ TP Bắc Giang 25.000 đồng
- Giá vé chặng Thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) ↔ Gia Lâm
45.000 đồng
- Giá vé chặng TP Bắc Giang ↔ Gia Lâm
35.000 đồng
- Giá vé chặng TT Bố Hạ (Yên Thế) ↔ KCN Quang Châu (Việt Yên) 35.000 đồng

*Tuyến Bến xe Nhã Nam (Tân Yên) Bến xe Gia Lâm

- Giá vé toàn tuyến Nhã Nam ↔ Gia Lâm                      50.000 đồng
- Giá vé chặng Nhã Nam ↔ TP Bắc Giang 25.000 đồng
- Giá vé chặng Nhã Nam ↔ Bắc Ninh 35.000 đồng
- Giá vé chặng TP Bắc Giang ↔ Gia Lâm 35.000 đồng
- Giá vé chặng Cao Thượng (Tân Yên) ↔ Gia Lâm        45.000 đồng
- Giá vé các chặng khác không nêu ở trên đồng giá                         
15.000 đồng

*Tuyến Bến xe Nhã Nam (Tân Yên) Bến xe Mỹ Đình

- Giá vé toàn tuyến Nhã Nam ↔ Mỹ Đình                    
50.000 đồng
- Giá vé chặng Nhã Nam ↔ Hiệp Hòa
15.000 đồng
- Giá vé chặng Hiệp Hòa ↔ Mỹ Đình
45.000 đồng
- Giá vé chặng Cầu Vát ↔ Mỹ Đình
30.000 đồng
- Giá vé chặng Hiệp Hòa ↔ Phố Nỉ (Sóc Sơn - Hà Nội)                   
15.000 đồng

*Tuyến Bến xe Bắc Giang  Hà Đông (Hà Nội)

- Giá vé toàn tuyến Bắc Giang ↔ Hà Đông   
55.000 đồng 
- Giá vé Bắc Giang ↔ Big C Thăng Long  
50.000 đồng
- Giá vé chặng Bắc Giang ↔ Cầu Thanh Trì 
35.000 đồng
- Giá vé chặng Bắc Ninh ↔ Hà Đông                                     
35.000 đồng

*Tuyến Bến xe Bắc Giang Mẹt (Hữu Lũng - Lạng Sơn)

-Giá vé toàn tuyến Bắc Giang ↔ Mẹt 30.000 đồng
-Giá vé chặng Bắc Giang ↔ Kép (Lạng Giang) 20.000 đồng
-Giá vé chặng Kép (Lạng Giang) ↔ Mẹt                                     
20.000 đồng

*Tuyến Bến xe Bắc Giang Chũ (Lục Ngạn)

-Giá vé toàn tuyến Bắc Giang ↔ Chũ 30.000 đồng
-Giá vé chặng Bắc Giang ↔ Đồi Ngô (Lục Nam) 15.000 đồng
-Giá vé chặng Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Chũ (Lục Ngạn)                     
15.000 đồng

*Tuyến bến xe Bắc Giang Sơn Động

-Giá vé toàn tuyến Bắc Giang ↔  Sơn Động 55.000 đồng
-Giá vé chặng Bắc Giang ↔  Biển Động 45.000 đồng
-Giá vé chặng Đồi Ngô (Lục Nam) ↔  Sơn Động 45.000 đồng
-Giá vé chặng (Bắc Giang ↔ Chũ ↔ Sơn Động; Đồi Ngô ↔ Biển Động) 30.000 đồng
-Giá vé chặng (Bắc Giang ↔ Đồi Ngô ↔ Chũ ↔ Biển Động ↔  Sơn Độn    
15.000 đồng

*Một số Tuyến chạy liên tỉnh

-Giá vé tuyến Bắc Giang ↔  Hải Phòng 65.000 đồng
-Giá vé tuyến Bắc Giang ↔  Tuyên Quang
70.000 đồng
-Giá vé tuyến Bắc Giang ↔  Thái Nguyên 45.000 đồng
-Giá vé tuyến Bắc Giang ↔  Việt Trì (Phú Thọ) 
55.000 đồng
-Giá vé tuyến Lục Ngạn (Bắc Giang) ↔  Thái Nguyên

55.000 đồng

-Giá vé tuyến Lục Nam (Bắc Giang) ↔  Thái Nguyên                   

50.000 đồng

 

Các tuyến còn lại giá vé không thay đổi

Vậy, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang kính báo để Quý khách hàng được biết.

Xin trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của Công ty

Chúc Quý khách Thượng lộ - Bình An trên mọi nẻo đường