Email In PDF

TUYẾN CỐ ĐỊNH

CHEO 1

Bắc Giang - Mỹ Đình

HD2

Bắc Giang - Hà Đông

20140107 162259

Cầu Gồ - Gia Lâm

20131219 103430

Chũ - Gia Lâm

TUYẾN BUS

SD2

Bắc Giang - Sơn Động

Nt2

Bắc Giang - Cầu Gồ

bus bacgiang chu

Bắc Giang - Chũ

bus bacgiang gialam

Nhã Nam - Gia Lâm

ĐƯỜNG DÀI

bacgiang mientrung

Bắc Giang - Miền Trung

bacgiang miennam

Bắc Giang - Miền Đông

bacgiang mientay

Bắc Giang - Tây Nguyên

TAXI

taxi bacgiang

Bắc Giang

taxi lucnam

Lục Nam

taxi lucngan

Lục Ngạn

THUÊ XE TỰ LÁI

4 cho

Xe 4 chỗ

7 cho

Xe 7 chỗ