Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi

Email In PDF

 


 

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn kinh doanh đa nghành, lấy lĩnh vực kinh doanh vận tải, xăng dầu và bến xe làm nòng cốt.

SỨ MỆNH

Không ngừng đổi mới, hoàn thiện nhằm mang đến cho quý khách các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhiều giá trị nhất, với thời gian nhanh nhất.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo và tin cậy lẫn nhau. Tạo cơ hội phát triển bình đẳng về chuyên môn và sự nghiệp cho tất cả thành viên.

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn đảm bảo sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận tụy: Tận tụy với công việc, với khách hàng.

Chính trực: Trung thực, giữ đúng lời hứa trong mọi cam kết.

Công bằng: Công bằng với nhân viên, với khách hàng và với các đối tác.

Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp.Tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác.

Tuân thủ:Tuân thủ Luật pháp, Chính sách của nhà nước, tuân thủ mọi Nội quy Quy chế, Quy định của Công ty.

Đạo đức:Tuân thủ các quy tắc đạo đức trong kinh doanh.